tin tức – sự kiện


Đặc điểm nguồn gốc chim cút

  Đặc điểm và nguồn gốc chim cút: Chim cun cút, gọi tắt là chim cút, có nguồn gốc ở châu Á, chúng sống thích hợp ở những vùng khí hậu ấm áp và hơi nóng. Lần đầu tiên giống này được thuần hoá ở Nhật bản Chim cút thuộc nhóm chim bay (Carinatae), gầm 25 bộ, trong đó có Bộ gà (Galliformes) gồm những loài chim như gà, gà lôi, công, trĩ, chim cút… chúng có cánh ngắn, tròn nên bay kém, chân to, khoẻ, móng cùn. Mỏ ngắn, thích nghi với bới......

Xem thêm


ĐÓNG